Baltic Capital TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych utworzonym i funkcjonującym zgodnie z przepisami prawa, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo w dniu 30 maja 2017 r. uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej w szczególności na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz zarządzanie tymi funduszami.

Spółka została założona m.in. przez dr Arkadiusza Bogusza w grudniu 2015 r., przyjmując sobie za cel budowę długotrwałych relacji oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla inwestorów. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy zawodowe, udokumentowane wieloma nagrodami za osiągnięte wyniki inwestycyjne. W swojej pracy koncentrujemy się na ochronie kapitału i generowaniu powtarzalnych, stabilnych stóp zwrotu dla Klienta. Nasza polityka inwestycyjna zakłada realizację autorskich strategii absolutnej stopy zwrotu, którą stosujemy obecnie w trzech funduszach z naszej oferty: 

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd
Prezes zarządu

Arkadiusz Bogusz

jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w katedrze Ekonomii Matematycznej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. W latach 2004-2006 pracował w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income. Z Credit Suisse AM (Polska) był związany od maja 2006 r., gdzie początkowo pracował jako zarządzający w zespole portfeli papierów dłużnych, następnie pełnił funkcję Head of Fixed Income. Odpowiadał m.in. za zarządzanie częścią dłużną funduszy z oferty PKO TFI (aktywa o łącznej wartości 6 mld złotych). Do Ipopema TFI trafił w 2011 roku po przejęciu Credit Suisse AM (Poland) przez Ipopemę. Od października 2011 r. pełnił funkcję dyrektora departamentu zarządzania aktywami, a od lutego 2014 roku jako Dyrektor Inwestycyjny/CIO odpowiedzialny za nadzór nad całym departamentem zarządzania. Od grudnia 2014 roku zarządzający autorskimi funduszami Global Bond FIZ oraz Macro FIZ. Współzałożyciel i Prezes Baltic Capital TFI od grudnia 2015 roku.
Członek zarządu
Marcin Wiński
jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku finanse i Bankowość, specjalności bankowość inwestycyjna. Ponadto z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na tej samej uczelni. Karierę zawodową na rynku finansowym rozpoczął w 2007 w Kredyt Bank SA. na stanowisku Specjalisty ds. instrumentów treasury i kontroli ryzyka kredytowego. W latach 2008-2015 pracował w Raiffeisen Bank Polska SA, początkowo jako Dealer walutowy, następnie Specjalista ds. instrumentów pochodnych. Przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję Senior Portfolio Managera współpracującego z klientami segmentu private banking (Freidrich Wilhelm Raiffeisen). Od maja 2015 roku do lutego 2018r związany był z Millennium TFI SA., odpowiedzialny za zarządzanie pięcioma funduszami globalnymi. Od marca 2018 zatrudniony w Baltic Capital TFI S.A. na stanowisku Dyrektor – Zarządzający Funduszami. Od grudnia 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu Baltic Capital TFI S.A.
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Rosnowski
Uznany przedsiębiorca, twórca giełdowej spółki Elstar Oils, przejętej w 2011 r. przez amerykańską Archer Daniels Midland.
Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Widera
Doświadczony finansista, były wiceprezes zarządu Ipopema TFI oraz Ipopema Asset Management. Twórca internetowej platformy pożyczkowej kredytmarket.com
Członek Rady Nadzorczej
Filip Suchta
Radca Prawny, wspólnik współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego w Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.j.

Departament Zarządzania Aktywami

 

Arkadiusz Bogusz
Bartosz Pawlak
Dominika Orzeł
Sylwester Józwik
Arkadiusz Bogusz

Arkadiusz Bogusz jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w katedrze Ekonomii Matematycznej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. W latach 2004-2006 pracował w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income. Z Credit Suisse AM (Polska) był związany od maja 2006 r., gdzie początkowo pracował jako zarządzający w zespole portfeli papierów dłużnych, następnie pełnił funkcję Head of Fixed Income. Odpowiadał m.in. za zarządzanie częścią dłużną funduszy z oferty PKO TFI (aktywa o łącznej wartości 6 mld złotych). Do Ipopema TFI trafił w 2011 roku po przejęciu Credit Suisse AM (Poland) przez Ipopemę. Od października 2011 r. pełnił funkcję dyrektora departamentu zarządzania aktywami, a od lutego 2014 roku jako Dyrektor Inwestycyjny/CIO odpowiedzialny za nadzór nad całym departamentem zarządzania. Od grudnia 2014 roku zarządzający autorskimi funduszami Global Bond FIZ oraz Macro FIZ. Współzałożyciel i Prezes Baltic Capital TFI od grudnia 2015 roku.

Zdobywca wyróżnień „Złoty Portfel” przyznawanych przez gazetę giełdy Parkiet za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii najlepszy fundusz krajowych papierów dłużnych za lata 2008 i 2010. Zarządzający otrzymał także ocenę „Super Alfa” za najwyższą 3-letnią stopę  zwrotu przyznaną przez gazetę Forbes w 2009 roku. W 2012 roku został wyróżniony przez Citiwire jako jeden z tysiąca najlepszych zarządzających funduszami na świecie. W 2008, 2010 i 2013 wyróżniony przez Puls Biznesu tytułem Mistrza Obligacji za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii funduszy papierów dłużnych.

Bartosz Pawlak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkiem kapitałowym związany od 2011 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako Analityk, a następnie Dyrektor Departamentu Analiz w Domu Maklerskim Ventus Asset Management SA. W latach 2015-2017 pracował w OPTI TFI na stanowisku zarządzającego funduszami autorskimi Macro FIZ oraz Global Bond FIZ. Obecnie zatrudniony w Baltic Capital TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 495 oraz maklera papierów wartościowych nr 2800. Uczestnik programu CFA (Chartered Financial Analyst). 

Dominika Orzeł

Dominika Orzeł jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. W latach 2010 – 2011 związana zawodowo z Accenture Sp. z o. o., a następnie w roku 2014 z domem maklerskim Q Securities S.A. na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych oraz Dyrektora Departamentu Emisji. Od marca 2015 roku Analityk/Młodsza Zarządzająca w autorskich funduszach Global Bond FIZ i Macro FIZ. W latach 2015-2017 pracowała w OPTI TFI na stanowisku zarządzającej funduszami autorskimi Macro FIZ oraz Global Bond FIZ. Obecnie zatrudniona w Baltic Capital TFI na stanowisku Zarządzająca Funduszami.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 485 oraz maklera papierów wartościowych nr 2833. Od 2014 roku zasiada w organach Związku Maklerów i Doradców.

Sylwester Józwik

Sylwester Józwik ukończył studia podyplomowe dla zarządzających w Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie: Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 683 oraz maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego nr 3131.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2012 roku pracując w Polbanku, następnie w latach 2013-2015 w Idea Banku. W latach 2017 i 2018 pracował w Domu Maklerskim BPS S.A. jako makler instytucjonalny. Obecnie pracuje w Baltic Capital TFI jako młodszy zarządzający funduszami.

 

Dokumenty i informacje

Kariera

Baltic Capital TFI SA to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa oferująca fundusze inwestycyjne o unikalnej na polskim rynku polityce inwestycyjnej. Nasz rozwój opiera się na potencjale i zaangażowaniu naszych pracowników, którzy decydują o rozwoju naszej firmy.

Obecnie poszukujemy:
Dyrektor ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych

Poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych. Osoba zatrudniona na powyższe stanowisko odpowiedzialna będzie za:

- Pozyskiwanie Klientów do funduszy zamkniętych o strategiach absolutnej stopy zwrotu,
- Nawiązywanie współpracy z sieciami dystrybucji,
- Prowadzenie spotkań i szkoleń z pracownikami dystrybucji,
- Obsługę dotychczasowych i perspektywicznych Klientów TFI.

Prosimy o kontakt na arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl