Baltic Capital TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych utworzonym i funkcjonującym zgodnie z przepisami prawa, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo w dniu 30 maja 2017 r. uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej w szczególności na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz zarządzanie tymi funduszami.

Spółka została założona m.in. przez dr Arkadiusza Bogusza w grudniu 2015 r., przyjmując sobie za cel budowę długotrwałych relacji oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla inwestorów. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy zawodowe, udokumentowane wieloma nagrodami za osiągnięte wyniki inwestycyjne. W swojej pracy koncentrujemy się na ochronie kapitału i generowaniu powtarzalnych, stabilnych stóp zwrotu dla Klienta. Nasza polityka inwestycyjna zakłada realizację autorskich strategii absolutnej stopy zwrotu, którą stosujemy obecnie w trzech funduszach z naszej oferty: 

Zarząd i Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Rosnowski
Uznany przedsiębiorca, twórca giełdowej spółki Elstar Oils, przejętej w 2011 r. przez amerykańską Archer Daniels Midland.
Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Widera
Doświadczony finansista, były wiceprezes zarządu Ipopema TFI oraz Ipopema Asset Management. Twórca internetowej platformy pożyczkowej kredytmarket.com
Członek Rady Nadzorczej
Filip Suchta
Radca Prawny, wspólnik współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego w Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.j.

Departament Zarządzania Aktywami

 

Arkadiusz Bogusz

dr Arkadiusz Bogusz

Prezes Zarządu
Bartosz Pawlak

Bartosz Pawlak

Zarządzający Funduszami
Dominika Orzeł

Dominika Orzeł

Zarządzająca Funduszami
Alan Witczak

Alan Witczak

Młodszy Zarządzający Funduszami
Sylwester Józwik

Sylwester Józwik

Młodszy Zarządzający Funduszami

Dokumenty i informacje

Kariera

Baltic Capital TFI SA to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa oferująca fundusze inwestycyjne o unikalnej na polskim rynku polityce inwestycyjnej. Nasz rozwój opiera się na potencjale i zaangażowaniu naszych pracowników, którzy decydują o rozwoju naszej firmy.

Obecnie poszukujemy:
Młodszy Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie i raportowanie ryzyka
 • Sporządzanie analiz dotyczących w szczególności ryzyka kredytowego, rynkowego oraz płynności
 • Przygotowanie i kontrola jakości danych źródłowych
 • Udział w procesie przeglądu i aktualizacji procedur dotyczących systemu zarządzania ryzykiem
 • Analiza finansowa spółek
 • Współpraca w zakresie utrzymania i rozwoju narzędzi do pomiaru ryzyka

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub student/-ka ostatniego roku studiów o profilu ekonomicznym (finanse, ekonomia, ekonometria, metody ilościowe, statystyka)
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel, w szczególności Excel VBA (mile widziana znajomość innych języków skryptowych lub chęć rozwoju w tym zakresie)
 • Znajomość modeli wyceny instrumentów finansowych
 • Umiejętność analizy sprawozdań finansowyych spółek
 • Znajomość zagadnień związanych z rynkiem finansowym
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Mile widziane doświadczenie w instytucji finansowej oraz znajomość serwisu informacyjnego Bloomberg

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Perspektywy rozwoju zawodowego i możliwości realizacji ciekawych projektów
Inspektor Nadzoru / Compliance Officer

Główne zadania:

 • Przygotowywanie i wprowadzanie regulacji dotyczących nadzoru wewnętrznego w Towarzystwie;
 • Nadzór działalności Towarzystwa w zakresie zgodności z przepisami prawa, przeprowadzanie wewnętrznych kontroli, weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów;
 • Ocena wpływu zmian stanu prawnego na działalność Towarzystwa, doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych;
 • Nadzorowanie przepływu informacji poufnych i przeciwdziałanie konfliktom interesów, realizowanie obowiązków informacyjnych Towarzystwa i Funduszy względem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Prowadzenie kontroli działalności Towarzystwa oraz osób w nim zatrudnionych i sporządzanie wymaganej dokumentacji pokontrolnej;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Tworzenie i opiniowanie regulacji wewnętrznych oraz ich aktualizacja;
 • Weryfikacja przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów;
 • Uczestnictwo w tworzeniu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo funkcjonowania Towarzystwa;
 • Przygotowanie i realizacja szkoleń pracowników dotyczące regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawa;
 • Prowadzenie księgi procedur i regulaminów obowiązujących w Towarzystwie;
 • Sporządzanie okresowych raportów dla organów spółki i instytucji nadzorczych;
 • Udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie odpowiedzi na zapytania organów nadzoru;

 Oczekujemy:

 • Minimum 2-letniego doświadczenia na stanowisku Compliance Officera / Inspektora Nadzoru/ zastępcy Inspektora Nadzoru / Specjalisty w departamencie compliance;
 • Wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub prawniczym;
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego, prawa handlowego oraz przepisów i regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz innych rozporządzeń wykonawczych i przepisów prawa mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Doświadczenia w zakresie kontroli wewnętrznej;
 • Znajomości zasad ładu korporacyjnego;
 • Doświadczenia we wdrażaniu regulacji w podmiotach gospodarczych;
 • Umiejętności współpracy z zespołem;
 • Samodzielności, dokładności i terminowości;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy;
 • Analitycznego myślenia;
 • Praktyczne rozumienie procesów operacyjnych i inwestycyjnych związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Dużą samodzielność;
 • Możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro [at] baltictfi.pl

Dyrektor ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych

Poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych. Osoba zatrudniona na powyższe stanowisko odpowiedzialna będzie za:

- Pozyskiwanie Klientów do funduszy zamkniętych o strategiach absolutnej stopy zwrotu,
- Nawiązywanie współpracy z sieciami dystrybucji,
- Prowadzenie spotkań i szkoleń z pracownikami dystrybucji,
- Obsługę dotychczasowych i perspektywicznych Klientów TFI.

Prosimy o kontakt na arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

 

 

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl