Baltic Capital TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych utworzonym i funkcjonującym zgodnie z przepisami prawa, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo w dniu 30 maja 2017 r. uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej w szczególności na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz zarządzanie tymi funduszami.

Spółka została założona m.in. przez dr Arkadiusza Bogusza w grudniu 2015 r., przyjmując sobie za cel budowę długotrwałych relacji oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla inwestorów. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy zawodowe, udokumentowane wieloma nagrodami za osiągnięte wyniki inwestycyjne. W swojej pracy koncentrujemy się na ochronie kapitału i generowaniu powtarzalnych, stabilnych stóp zwrotu dla Klienta. Nasza polityka inwestycyjna zakłada realizację autorskich strategii absolutnej stopy zwrotu, którą stosujemy obecnie w trzech funduszach z naszej oferty: 

Ład korporacyjny

Zarząd i Rada Nadzorcza

Departament Zarządzania Aktywami

 

Arkadiusz Bogusz

dr Arkadiusz Bogusz

Prezes Zarządu
Bartosz Pawlak, CFA

Bartosz Pawlak, CFA

Dyrektor ds. Rynku Akcji
Alan Witczak

Alan Witczak

Zarządzający Funduszami

Piotr Jaromin, CIIA

Młodszy Zarządzający Funduszami

Dokumenty i informacje

rynek wtórny

Informacje dla akcjonariuszy

Informacje dostępne po zalogowaniu.

Kariera

Baltic Capital TFI SA to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa oferująca fundusze inwestycyjne o unikalnej na polskim rynku polityce inwestycyjnej. Nasz rozwój opiera się na potencjale i zaangażowaniu naszych pracowników, którzy decydują o rozwoju naszej firmy.

Obecnie poszukujemy:
Praktykant/ka w Departamencie Zarządzania Aktywami

Do głównych zadań praktykanta/ki należeć będzie wykonywanie czynności wspierających

 • zespół inwestycyjny w wybranych aspektach procesów inwestycyjnych, w tym m.in:
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnych oraz analiz finansowych i rynkowych,
 • przygotowanie modeli makroekonomicznych,
 • analiza sytuacji makroekonomicznej,
 • wsparcie zarządzania płynnością funduszy,
 • bieżąca współpraca z bankami i domami maklerskimi.

Nasze oczekiwania:

 • student/ka III-V roku studiów (preferowane kierunki matematyczne, ekonometryczne, ekonomiczne, finansowe),
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków z danych liczbowych,
 • zaawansowana znajomość MS Excel (dodatkowym atutem będzie znajomość VBA, R lub Python)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • dokładność, systematyczność i terminowość,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • dostępność na poziomie min 30h tygodniowo.

Oferujemy:

 • praktyki na podstawie umowy zlecenia,
 • wynagrodzenie zależne od doświadczenia i wymiaru czasu praktyk,
 • elastyczne godziny odbywania praktyk,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk i referencje,
 • dostęp do niezbędnych narzędzi pracy,
 • miłą atmosferę pracy

Miejsce pracy: Warszawa

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: bartosz.pawlak [at] baltictfi.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Praktykant/ka w Departamencie Zgodności i Nadzoru Baltic Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań praktykanta/ki należeć będzie wykonywanie czynności wspierających procesy nadzoru zgodności działalności z prawem przez TFI realizowane przez Inspektora Nadzoru i Specjalistę ds. zgodności, w tym m.in:

 • wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa.
 • wyszukiwanie odpowiednich przepisów, interpretacji, stanowisk UKNF, wytycznych i innych,
 • śledzenie zmian w przepisach prawnych istotnych z punktu widzenia działalności TFI,
 • wsparcie w prowadzeniu kontroli wewnętrznych,
 • prace biurowe i administracyjne.

Nasze oczekiwania:

 • student/ka III-V roku prawa posiadający/a dobre oceny z dotychczasowego toku studiów,
 • dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne,
 • komunikatywność, energiczność, kreatywność, dokładność,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanej pracy,
 • wysoka kultura osobista, odwaga i pozytywna otwartość w komunikacji,
 • bardzo dobra znajomość MS Word i MS Excel.

Mile widziana również znajomość zagadnień związanych z rynkiem funduszy inwestycyjnych.

Oferujemy:

 • praktyki na podstawie umowy zlecenia,
 • wynagrodzenie zależne od doświadczenia i wymiaru czasu praktyk,
 • elastyczne godziny odbywania praktyk,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk i referencje,
 • dostęp do niezbędnych narzędzi pracy,
 • miłą atmosferę pracy

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: maciej.kaflinski [at] baltictfi.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Office Manager / Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zarządzanie sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi firmy
 • Obsługa recepcji (telefoniczna/mailowa, udzielanie ogólnych informacji Klientom oraz przekazywanie połączeń/maili do innych działów)
 • Dbanie o sprawne funkcjonowanie biura
 • Odbiór i wysyłka korespondencji
 • Zamawianie artykułów biurowych
 • Dbałość o pozytywny wizerunek firmy
 • Współpraca z działem sprzedaży
 • Dbałość o najwyższe standardy obsługi Klienta
 • Współpraca z Klientem i z sięcią dystrybucji
 • Prezentowanie oferty firmy

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub student/-ka ostatniego roku studiów
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne
 • Energiczność, kreatywność, dokładność, odpowiedzialność,
 • Wysoka kultura osobista, odwaga i pozytywna otwartość w komunikacji
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w obsłudze Klienta
 • Doświadczenie w sprzedaży
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z rynkiem finansowym

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego na stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży
Dyrektor ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych

Poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych. Osoba zatrudniona na powyższe stanowisko odpowiedzialna będzie za:

- Pozyskiwanie Klientów do funduszy zamkniętych o strategiach absolutnej stopy zwrotu,
- Nawiązywanie współpracy z sieciami dystrybucji,
- Prowadzenie spotkań i szkoleń z pracownikami dystrybucji,
- Obsługę dotychczasowych i perspektywicznych Klientów TFI.

Prosimy o kontakt na arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116