Dane teleadresowe

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa
NIP: 5252640776
REGON: 363314289
 
Wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000593350,  z kapitałem zakładowym w syokości 1 600 000,00 zł (opłaconym w całości)
 
 
 
 

DOŁĄCZ DO NAS: facebook twitterlinkedin

Kariera

Baltic Capital TFI SA to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa oferująca fundusze inwestycyjne o unikalnej na polskim rynku polityce inwestycyjnej. Nasz rozwój opiera się na potencjale i zaangażowaniu naszych pracowników, którzy decydują o rozwoju naszej firmy.

Obecnie poszukujemy:
Młodszy Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie i raportowanie ryzyka
 • Sporządzanie analiz dotyczących w szczególności ryzyka kredytowego, rynkowego oraz płynności
 • Przygotowanie i kontrola jakości danych źródłowych
 • Udział w procesie przeglądu i aktualizacji procedur dotyczących systemu zarządzania ryzykiem
 • Analiza finansowa spółek
 • Współpraca w zakresie utrzymania i rozwoju narzędzi do pomiaru ryzyka

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub student/-ka ostatniego roku studiów o profilu ekonomicznym (finanse, ekonomia, ekonometria, metody ilościowe, statystyka)
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel, w szczególności Excel VBA (mile widziana znajomość innych języków skryptowych lub chęć rozwoju w tym zakresie)
 • Znajomość modeli wyceny instrumentów finansowych
 • Umiejętność analizy sprawozdań finansowyych spółek
 • Znajomość zagadnień związanych z rynkiem finansowym
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Mile widziane doświadczenie w instytucji finansowej oraz znajomość serwisu informacyjnego Bloomberg

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Perspektywy rozwoju zawodowego i możliwości realizacji ciekawych projektów
Inspektor Nadzoru / Compliance Officer

Główne zadania:

 • Przygotowywanie i wprowadzanie regulacji dotyczących nadzoru wewnętrznego w Towarzystwie;
 • Nadzór działalności Towarzystwa w zakresie zgodności z przepisami prawa, przeprowadzanie wewnętrznych kontroli, weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów;
 • Ocena wpływu zmian stanu prawnego na działalność Towarzystwa, doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych;
 • Nadzorowanie przepływu informacji poufnych i przeciwdziałanie konfliktom interesów, realizowanie obowiązków informacyjnych Towarzystwa i Funduszy względem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Prowadzenie kontroli działalności Towarzystwa oraz osób w nim zatrudnionych i sporządzanie wymaganej dokumentacji pokontrolnej;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Tworzenie i opiniowanie regulacji wewnętrznych oraz ich aktualizacja;
 • Weryfikacja przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów;
 • Uczestnictwo w tworzeniu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo funkcjonowania Towarzystwa;
 • Przygotowanie i realizacja szkoleń pracowników dotyczące regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawa;
 • Prowadzenie księgi procedur i regulaminów obowiązujących w Towarzystwie;
 • Sporządzanie okresowych raportów dla organów spółki i instytucji nadzorczych;
 • Udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie odpowiedzi na zapytania organów nadzoru;

 Oczekujemy:

 • Minimum 2-letniego doświadczenia na stanowisku Compliance Officera / Inspektora Nadzoru/ zastępcy Inspektora Nadzoru / Specjalisty w departamencie compliance;
 • Wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub prawniczym;
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego, prawa handlowego oraz przepisów i regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz innych rozporządzeń wykonawczych i przepisów prawa mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Doświadczenia w zakresie kontroli wewnętrznej;
 • Znajomości zasad ładu korporacyjnego;
 • Doświadczenia we wdrażaniu regulacji w podmiotach gospodarczych;
 • Umiejętności współpracy z zespołem;
 • Samodzielności, dokładności i terminowości;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy;
 • Analitycznego myślenia;
 • Praktyczne rozumienie procesów operacyjnych i inwestycyjnych związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Dużą samodzielność;
 • Możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro [at] baltictfi.pl

Dyrektor ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych

Poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych. Osoba zatrudniona na powyższe stanowisko odpowiedzialna będzie za:

- Pozyskiwanie Klientów do funduszy zamkniętych o strategiach absolutnej stopy zwrotu,
- Nawiązywanie współpracy z sieciami dystrybucji,
- Prowadzenie spotkań i szkoleń z pracownikami dystrybucji,
- Obsługę dotychczasowych i perspektywicznych Klientów TFI.

Prosimy o kontakt na arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

 

 

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl