Dane teleadresowe

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa
woj. mazowieckie
NIP: 5252640776
REGON: 363314289
 
Wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000593350,  z kapitałem zakładowym w syokości 1 600 000,00 zł (opłaconym w całości)
 
 
 
 

DOŁĄCZ DO NAS: facebook twitterlinkedin

Kariera

Baltic Capital TFI SA to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa oferująca fundusze inwestycyjne o unikalnej na polskim rynku polityce inwestycyjnej. Nasz rozwój opiera się na potencjale i zaangażowaniu naszych pracowników, którzy decydują o rozwoju naszej firmy.

Obecnie poszukujemy:
Praktykant/ka w Departamencie Zarządzania Aktywami

Do głównych zadań praktykanta/ki należeć będzie wykonywanie czynności wspierających

 • zespół inwestycyjny w wybranych aspektach procesów inwestycyjnych, w tym m.in:
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnych oraz analiz finansowych i rynkowych,
 • przygotowanie modeli makroekonomicznych,
 • analiza sytuacji makroekonomicznej,
 • wsparcie zarządzania płynnością funduszy,
 • bieżąca współpraca z bankami i domami maklerskimi.

Nasze oczekiwania:

 • student/ka III-V roku studiów (preferowane kierunki matematyczne, ekonometryczne, ekonomiczne, finansowe),
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków z danych liczbowych,
 • zaawansowana znajomość MS Excel (dodatkowym atutem będzie znajomość VBA, R lub Python)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • dokładność, systematyczność i terminowość,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • dostępność na poziomie min 30h tygodniowo.

Oferujemy:

 • praktyki na podstawie umowy zlecenia,
 • wynagrodzenie zależne od doświadczenia i wymiaru czasu praktyk,
 • elastyczne godziny odbywania praktyk,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk i referencje,
 • dostęp do niezbędnych narzędzi pracy,
 • miłą atmosferę pracy

Miejsce pracy: Warszawa

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: bartosz.pawlak [at] baltictfi.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Praktykant/ka w Departamencie Zgodności i Nadzoru Baltic Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań praktykanta/ki należeć będzie wykonywanie czynności wspierających procesy nadzoru zgodności działalności z prawem przez TFI realizowane przez Inspektora Nadzoru i Specjalistę ds. zgodności, w tym m.in:

 • wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa.
 • wyszukiwanie odpowiednich przepisów, interpretacji, stanowisk UKNF, wytycznych i innych,
 • śledzenie zmian w przepisach prawnych istotnych z punktu widzenia działalności TFI,
 • wsparcie w prowadzeniu kontroli wewnętrznych,
 • prace biurowe i administracyjne.

Nasze oczekiwania:

 • student/ka III-V roku prawa posiadający/a dobre oceny z dotychczasowego toku studiów,
 • dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne,
 • komunikatywność, energiczność, kreatywność, dokładność,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanej pracy,
 • wysoka kultura osobista, odwaga i pozytywna otwartość w komunikacji,
 • bardzo dobra znajomość MS Word i MS Excel.

Mile widziana również znajomość zagadnień związanych z rynkiem funduszy inwestycyjnych.

Oferujemy:

 • praktyki na podstawie umowy zlecenia,
 • wynagrodzenie zależne od doświadczenia i wymiaru czasu praktyk,
 • elastyczne godziny odbywania praktyk,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk i referencje,
 • dostęp do niezbędnych narzędzi pracy,
 • miłą atmosferę pracy

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: maciej.kaflinski [at] baltictfi.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Office Manager / Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zarządzanie sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi firmy
 • Obsługa recepcji (telefoniczna/mailowa, udzielanie ogólnych informacji Klientom oraz przekazywanie połączeń/maili do innych działów)
 • Dbanie o sprawne funkcjonowanie biura
 • Odbiór i wysyłka korespondencji
 • Zamawianie artykułów biurowych
 • Dbałość o pozytywny wizerunek firmy
 • Współpraca z działem sprzedaży
 • Dbałość o najwyższe standardy obsługi Klienta
 • Współpraca z Klientem i z sięcią dystrybucji
 • Prezentowanie oferty firmy

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub student/-ka ostatniego roku studiów
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne
 • Energiczność, kreatywność, dokładność, odpowiedzialność,
 • Wysoka kultura osobista, odwaga i pozytywna otwartość w komunikacji
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w obsłudze Klienta
 • Doświadczenie w sprzedaży
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z rynkiem finansowym

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego na stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży
Dyrektor ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych

Poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych. Osoba zatrudniona na powyższe stanowisko odpowiedzialna będzie za:

- Pozyskiwanie Klientów do funduszy zamkniętych o strategiach absolutnej stopy zwrotu,
- Nawiązywanie współpracy z sieciami dystrybucji,
- Prowadzenie spotkań i szkoleń z pracownikami dystrybucji,
- Obsługę dotychczasowych i perspektywicznych Klientów TFI.

Prosimy o kontakt na arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116