Ogólne informacje

Baltic Macro FIZ to fundusz kategorii total return, wykorzystujący strategię alokacji uzależnionej od faz cyklu koniukturalnego na świecie.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Macro FIZ zostały przedstawione w karcie funduszu dostępnej w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.