Ogólne informacje

Baltic Global FIZ to fundusz zarządzany w formule absolutnej stopy zwrotu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Global FIZ zostały przedstawione w karcie funduszu dostępnej w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.