Ogólne informacje

Baltic Global Bond FIZ to fundusz obligacyjny, zarządzany w formule absolutnej stopy zwrotu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Global Bond FIZ zostały przedstawione w karcie funduszu dostępnej w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.

Bezpośredni kontakt

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl