Ogólne informacje

Baltic Global Bond FIZ to fundusz obligacyjny, zarządzany w formule absolutnej stopy zwrotu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Global Bond FIZ zostały przedstawione w karcie funduszu dostępnej w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl