20
Wrzesień
2019

13 października odbędą się wybory parlamentarne w Polsce. Zwracamy uwagę na fakt, że od 2005 roku przed każdymi wyborami parlamentarnymi 10-letni asset swap (różnica pomiędzy rentownością 10 letnich obligacji rządowych a 10- letnim swapem na stopę procentową) się rozszerzał. Może to oznaczać, że tym razem również inwestorzy będą oczekiwać wyższej premii za ryzyko w związku z rosnącym ryzykiem politycznym, co może przełożyć się na rozszerzenie stawek ASW. Na poniższym wykresie zaznaczono daty historycznych wyborów parlamentarnych w Polsce od 2003 roku oraz stawkę 10Y ASW.

Wykres 1. Asset Swap przed wyborami w Polsce

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

16
Wrzesień
2019

W minionym miesiącu pierwszy raz od 2007 roku na rynku obligacji rządowych w Stanach Zjednoczonych obserwowaliśmy odwrócenie się krzywej dochodowości (rentowność 2- letnich obligacji była wyższa od rentowności 10- letnich obligacji). Podczas poprzednich cykli koniunkturalnych takie odwrócenie się krzywej rentowności w USA było dobrym prognostykiem nadchodzącej recesji, zatem kiedy możemy się jej spodziewać ? Gdy spojrzymy na poniższy wykres, który przedstawia różnicę w rentowności 2 oraz 10- letnich US Treasures oraz okres, w którym gospodarka Stanów Zjednoczonych znajdowała się w recesji (szare pola na wykresie) możemy zauważyć, że od momentu odwrócenia się krzywej do momentu, w którym dynamika realnego PKB w ujęciu kwartalnym była ujemna upływało 23 - 31 miesięcy. Jeśli historia miałaby się powtórzyć to czekają nas co najmniej 22 miesiące dodatniej dynamiki realnego PKB w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

09
Wrzesień
2019

W ostatnich dniach indykator Bull & Bear publikowany przez Bank of America Merrill Lynch osiągnął poziom 0,6, co było najniższą wartością od marca 2016 roku. Taki poziom jest odczytywany jako ekstremalny poziom negatywnych nastrojów rynkowych i stanowi silny sygnał kupna ryzykowanych aktywów m.in. akcje czy surowce.

Ponadto, mamy do czynienia z gospodarką USA, która dalej stabilnie rośnie, poziom zatrudnienia utrzymuję się na wysokim poziomie, dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej nie wykazują spowolnienia, a poziom nastrojów konsumenckich jest ciągle wysoki. Dodatkowo, należy zaznaczyć, że 70% amerykańskiego PKB generowane jest przez sektor usług, gdzie kanał transmisji skutków wojny handlowej jest bardziej ograniczony niż na sektor przemysłowy.

Biorąc wszystko powyższe tj. wysoki poziom niepewności, ciągle mocny wzrost gospodarczy oraz uwzględnienie w cenach negatywnych skutków wojny handlowej to jakiekolwiek postępy w negocjacjach handlowych mogą spowodować polepszenie nastrojów a tym samym dalszy wzrost na rynkach akcji czy surowców.

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

 

26
Sierpień
2019

Po ostatnim odczycie dynamiki inflacji w Polsce, realne stopy procentowe znalazły się na jeszcze bardziej ujemnych poziomach. Obecnie realna stopa procentowa w Polsce wynosi -1,4% (różnica pomiędzy stopą referencyjna NBP a inflacją CPI). Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego szacują, że inflacja w pierwszym kwartale 2020 r. może wynieść 3,5% co oznaczałoby, że realna stopa procentowa w Polsce osiągnie -2%, jeśli RPP nie zdecyduje się na zmianę dotychczasowego poziomu stóp procentowych. W obecnym otoczeniu rynkowym podwyżka stóp procentowych w Polsce jest mało prawdopodobna w perspektywie najbliższych kwartałów. Pomimo prognozowanej, wyższej dynamiki inflacji w 2020 r., na rynku stóp procentowych w Polsce inwestorzy wyceniają ich obniżkę  o 22 pb za 12 miesięcy (stawka kontraktu FRA 12x15 wynosi 1,50 podczas gdy stawka Wibor 3m wynosi obecnie 1,72). Jeśli inwestorzy na rynku stopy procentowej mają racje co do przyszłego ich poziomu a dynamika inflacji nie spowolni, realne stopy procentowe w Polsce mogą utrzymać się jeszcze przez dłuższy czas na historycznie ujemnych poziomach. Poniższy wykres przedstawia realną stopę procentową w Polsce od 2006 roku.

Źródło: Bloomberg
autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

15
Lipiec
2019

W maju bieżącego roku rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał opinię odnośnie kredytów walutowych we franku szwajcarskim, która stanowi duże ryzyko dla polskiego sektora bankowego. Związek Banków Polskich (ZBP) szacuje koszt związany z kredytami frankowymi na około 60 miliardów PLN przy założeniu, że wszyscy posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich zdecydowaliby się pójść do sądu.  Natomiast, gdyby dodatkowo dołączyć kredytobiorców, którzy swoje zobowiązanie już spłacili koszt dla sektora rośnie do 80 miliardów PLN. Warto jednak zaznaczyć, że relatywnie niewiele kredytobiorców we franku szwajcarskim zdecydowało się pójść na drogę sądową z bankiem (według różnych szacunków jest to około 1-3% wszystkich umów kredytowych we franku), ale z pewnością ta ilość zwiększy się w przypadku pozytywnego dla klientów orzeczenia TSUE.

Z drugiej strony należy też zaznaczyć, że w przypadku pozytywnego orzeczenia TSUE dla kredytobiorców i ujednolicenia się linii orzekania przez polskie sądy, banki prawdopodobnie będą tworzyć rezerwy na powstałe ryzyko prawne oraz zmiany wartości godziwej niektórych kredytów walutowych. Dodatkowym kosztem dla sektora może być niewypłacalność banków znajdujących się w programie naprawczym, które udzielały walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Rodziłoby to ryzyko wniesienia dodatkowych składek na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji.

Źródło: Sprawozdania finansowe banków

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

05
Lipiec
2019

W ostatnich miesiącach na rynkach finansowych panowały bardzo dobre nastroje pomimo spadku głównych wskaźników dotyczących produkcji, zatrudnienia czy też nowych zamówień. Główny indeks w Stanach zjednoczonych S&P500 odnotował historyczne szczyty podczas gdy na rynkach obligacji w obawie przed recesją inwestorzy zaczęli wyceniać około 100 pb obniżki stóp procentowych przez FED do końca 2020 roku. Tak wymagające wyceny na obydwu rynkach nasuwają pytanie, który z rynków się myli. Czy rynek akcyjny czy też rynek obligacji wyceniający recesję w 2020 roku ?

Źródło: Bloomberg

 

Tak duża i w tak szybkim czasie zmiana oczekiwań inwestorów odnośnie obniżek stóp procentowych w USA nie pozostała bez wpływu na polski rynek obligacji skarbowych. Pomimo prognozowanej, wyższej dynamiki inflacji w 2020 r., na rynku stóp procentowych w Polsce inwestorzy zaczęli wyceniać ich obniżkę za 12 miesięcy. Stawka kontraktów FRA12x15 (dwie strony kontraktu ustalają dziś wysokość 3- miesięcznej stopy procentowej za 12 miesięcy), wynosi 1,65 podczas gdy stawka Wibor 3m wynosi obecnie 1,72 co oznacza, że rynek oczekuje obniżki 3m Wiboru o 7 pb, natomiast kontrakty FRA18x21 wyceniają obniżkę 3M Wibor-u o 12 bp za 18 miesięcy.

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

01
Lipiec
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

13
Czerwiec
2019

W ostatnich miesiącach pomiędzy spółkami defensywnymi i cyklicznymi powstała duża różnica w wycenie mierzoną wskaźnikiem Cena/Zysk.

Można interpretować to w trojaki sposób.

  • Po pierwsze, wynika to głównie z wywołanej wojny handlowej pomiędzy dwoma największymi gospodarkami które najmocniej uderzają w spółki cykliczne (np. z sektora półprzewodników) i dużą część przychodów generują za granicą.
  • Po drugie w dalszym ciągu mocna gospodarka amerykańska wspiera wyceny spółek defensywnych (np. z sektora użyteczności publicznej czy dóbr podstawowych), które w dużo większym stopniu generują przychody w kraju niż za granicą.
  • Po trzecie, biorąc pod uwagę zaawansowany moment cyklu koniunkturalnego, można wysunąć wniosek, że inwestorzy zmieniają strukturę swoich portfeli na mniej ryzykowne, defensywne spółki.

Źródło: Evercore ISI

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.

29
Maj
2019

W związku z nałożeniem dodatkowych ceł na chiński eksport przez rząd USA w ostatnich tygodniach na rynkach finansowych obserwowaliśmy wzrost wycen bezpiecznych klas aktywów. Rentowności amerykańskich oraz niemieckich 10- letnich obligacji skarbowych osiągnęły tegoroczne minima. Z poniższego wykresu wynika, że większość inwestorów nie liczy już na osiągnięcie porozumienia w sporze handlowym. Zaledwie 13% wśród inwestorów liczy na porozumienie pomiędzy Trumpem a XI podczas najbliższego szczytu G20.

Wykres 1. Oczekiwania inwestorów odnośnie porozumienia handlowego Trump/XI.

Źródło:Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

 

29
Maj
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116