16 Styczeń 2019

Na Polskim rynku obligacji zapanowały dobre nastroje do tego stopnia, że wczoraj na rynku stóp procentowych w Polsce inwestorzy zaczęli wyceniać ich obniżkę w 2019 r. Stawka kontraktów FRA9x12 (dwie strony kontraktu ustalają dziś wysokość 3- miesięcznej stopy procentowej za 9 miesięcy), w dniu wczorajszym osiągnęła poziom 1,67, podczas gdy stawka Wibor 3m wynosi obecnie 1,72 co sugerowało, że rynek zaczynał wyceniać obniżkę stóp procentowych w 2019 r. Uważamy, że dynamika inflacji będzie przyspieszać w najbliższych kwartałach co utrudni Radzie Polityki Pieniężnej  decyzję w sprawie obniżenia stóp procentowych w tym roku. Na poniższym diagramie przedstawiono stawki FRA9x12.

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl