15 Listopad 2019

Narodowy Bank Polski obniżył szacunki wzrostu gospodarczego Polski w kolejnych latach. Według najnowszej projekcji dynamika PKB osiągnie 3,6% w 2020 r. oraz 3,3% w 2021 r. Oznacza to rewizję w dół o 0,4 pp w 2020 r. oraz 0,2 pp w 2021 r. w porównaniu do lipcowej projekcji. Prognozowany niższy wzrost gospodarczy przełoży się na mniejsze wpływy do budżetu. Pomimo oczekiwanej niższej dynamiki PKB w Polsce w kolejnych latach inwestorzy mają mocne zaufanie do polskiej polityki fiskalnej. Patrząc w ujęciu historycznym poziom stawek asset swap (ASW) jest wąski. W segmencie obligacji 10- letnich poziom ASW w Polsce wynosi obecnie 22 pb. Dla porównania na Węgrzech ASW w segmencie 10 letnim wynosi 65 pb. Inwestorzy uważają zatem, że bieżący stan polskiej polityki fiskalnej jest lepszy niż na Węgrzech i taki pozostanie w najbliższych latach.

Wykres 1. Poziom stawek asset swap w Polsce i na Węgrzech

*asset swap (ASW) - różnica między rentownościami obligacji a poziomem stawek IRS, czyli instrumentu pochodnego na rynku stopy procentowej, który mierzy oczekiwania dotyczące poziomu stóp procentowych.

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

 

 

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116