18 Maj 2020

W ostatnich 2 miesiącach zauważalne jest mocne odbicie na rynku akcji. Jednym z głównych czynników odpowiadających za skale ów odbicia jest bezprecedensowa luźna polityka banków centralnych w tym Rezerwy Federalnej. Jak przedstawiają wykresy poniżej polityka Fedu doprowadziła do dalszego obniżenia się stopy dyskonta stosowanej do wyceny przyszłych przepływów pieniężnych liczonej jako suma rentowności 10-letnich obligacji USA oraz 12-miesięcznej historycznej premii za ryzyko (ERP). Od początku roku ERP wzrosło o 45pb podczas gdy rentowność 10-letnich obligacji USA spadała aż o 125bp. A więc, pomimo większego ryzyka związanego z wpływem pandemii Covid-19 na perspektywy wzrostu gospodarczego, polityka Fedu uwzględniająca nieograniczony skup obligacji USA spowodowała, że stopa dyskontowa ostatecznie obniżyła się aż o 80bp. Aby zobrazować skale luzowania i jego wpływu na wartość aktywów można porównać ją do zmiany oczekiwanego wzrostu zysku na akcję spółek z indeksu S&P500. Obniżka stopy dyskontowej o 80bp jest podobnej skali co rewizja zysku na akcję za 2020 o około 13 pp, ceteris paribus. Taka polityka Fedu skutkująca obniżką stopy dyskontowej doprowadza do wzrostu wartości bieżącej relatywnie do zysków w najbliższych okresach powodując, że wskaźnik P/E dla indeksu S&P500 jest na relatywnie wysokich poziomach nie tylko za rok 2020 ale również 2021.

Wyk.1 Rentowność 10-letnich obligacji USA oraz ERP (09.2008-05.2020)     

                     

Wyk.2 Stopa dyskontowa oraz indeks S&P500 (09.2008-05.2020)

Źródło: Damodaran Online, Bloomberg, Baltic Capital TFI

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116