16 Wrzesień 2019

W minionym miesiącu pierwszy raz od 2007 roku na rynku obligacji rządowych w Stanach Zjednoczonych obserwowaliśmy odwrócenie się krzywej dochodowości (rentowność 2- letnich obligacji była wyższa od rentowności 10- letnich obligacji). Podczas poprzednich cykli koniunkturalnych takie odwrócenie się krzywej rentowności w USA było dobrym prognostykiem nadchodzącej recesji, zatem kiedy możemy się jej spodziewać ? Gdy spojrzymy na poniższy wykres, który przedstawia różnicę w rentowności 2 oraz 10- letnich US Treasures oraz okres, w którym gospodarka Stanów Zjednoczonych znajdowała się w recesji (szare pola na wykresie) możemy zauważyć, że od momentu odwrócenia się krzywej do momentu, w którym dynamika realnego PKB w ujęciu kwartalnym była ujemna upływało 23 - 31 miesięcy. Jeśli historia miałaby się powtórzyć to czekają nas co najmniej 22 miesiące dodatniej dynamiki realnego PKB w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116