26 Kwiecień 2021

Spółki value wciąż w uprzywilejowanej pozycji

 

Już ponad 25% spółek z indeksu S&P500 pochwaliło się swoimi wynikami za 1 kwartał 2021 roku. Według FactSet w 85% przypadków wyniki w ujęciu EPS były lepsze od oczekiwań, co jest wynikiem najwyższym od 2008 roku, czyli momentu prowadzenia rankingu.  Dwóm z trzech najbardziej zaskakujących do tej pory sektorów pod względem dynamiki zysków w stosunku do prognoz były banki i spółki energetyczne, czyli główne sektory tradycyjnej gospodarki. W ciągu ostatniego miesiąca wraz ze stabilizacją rentowności amerykańskich obligacji, spółki value spowolniły swoje wzrosty względem spółek wzrostowych w stosunku do okresu luty/marzec. Pomimo tego, że wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym będzie szczytował w 2 kwartale w USA, a w części opóźnionych gospodarek pod względem szczepień w 3 kwartale tego roku, to spółki cykliczne/value cały czas mają potencjał do poprawy wycen. W poprzednich cyklach szczyt wzrostu gospodarczego oznaczał zakończenie silnych wzrostów spółek cyklicznych, jednak tym razem wzrost powinien utrzymywać się na bardzo wysokim poziomie w ujęciu bezwzględnym jeszcze przez kilka kwartałów, a dynamika jego spadku nie będzie duża.

 

 

Po drugie, ogromne wartości pakietów stymulacyjnych oraz rozpoczęcie związanych z nimi projektów infrastrukturalnych powinny w kolejnych kwartałach utrzymywać inflację na wysokim poziomie przy cały czas rekordowo niskich stopach procentowych. Po trzecie, poprzednia hossa (od 2009 roku) była początkiem strukturalnej hossy na spółkach technologicznych (głównie IT), które po raz pierwszy w historii miały okazję pokazać inwestorom potencjał drzemiący w nowych technologiach. Od tamtego czasu przewaga spółek wzrostowych była ogromna, a najdłuższa korekta (oprócz obecnej) trwała prawie rok na przełomie lat 2017/2018. Po czwarte, spółki value są cały czas handlowane z największym historycznym dyskontem względem spółek wzrostowych (mierząc P/E indeksów Russel Value i Growth), wobec mediany na poziomie -4 od 1999 roku.  Wydaje się, że obecna sytuacja makro oraz poziomy waluacji są na tyle sprzyjające, że spółki cykliczne/value cały czas mają potencjał do nadrobienia części strat z poprzednich lat względem spółek wzrostowych, które wytworzyły się w ciągu ostatnich lat i kolejne miesiące na rynku będą przebiegać w otoczeniu rotacji wewnątrz indeksów.

 

Piotr Jaromin, CIIA

Młodszy Zarządzający Funduszami

 

BALTIC CAPITAL TFI S.A. dołożyło należytych starań aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednak ryzyko wszelkich decyzji podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. 

Zamieszczone w niniejszej publikacji informacje nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i została przygotowana w oparciu o dane i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez BALTIC CAPITAL TFI S.A za wiarygodne. Towarzystwo nie zapewnia o ich kompletności, dokładności i wiarygodności. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie treści niniejszej prezentacji ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji.

Powyższy materiał oraz żadna z jego części nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom i podmiotom. Publikacja ta nie może być odtwarzana lub przetrzymywana w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym.

_

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116