13 Czerwiec 2019

W ostatnich miesiącach pomiędzy spółkami defensywnymi i cyklicznymi powstała duża różnica w wycenie mierzoną wskaźnikiem Cena/Zysk.

Można interpretować to w trojaki sposób.

  • Po pierwsze, wynika to głównie z wywołanej wojny handlowej pomiędzy dwoma największymi gospodarkami które najmocniej uderzają w spółki cykliczne (np. z sektora półprzewodników) i dużą część przychodów generują za granicą.
  • Po drugie w dalszym ciągu mocna gospodarka amerykańska wspiera wyceny spółek defensywnych (np. z sektora użyteczności publicznej czy dóbr podstawowych), które w dużo większym stopniu generują przychody w kraju niż za granicą.
  • Po trzecie, biorąc pod uwagę zaawansowany moment cyklu koniunkturalnego, można wysunąć wniosek, że inwestorzy zmieniają strukturę swoich portfeli na mniej ryzykowne, defensywne spółki.

Źródło: Evercore ISI

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl