05 Lipiec 2019

W ostatnich miesiącach na rynkach finansowych panowały bardzo dobre nastroje pomimo spadku głównych wskaźników dotyczących produkcji, zatrudnienia czy też nowych zamówień. Główny indeks w Stanach zjednoczonych S&P500 odnotował historyczne szczyty podczas gdy na rynkach obligacji w obawie przed recesją inwestorzy zaczęli wyceniać około 100 pb obniżki stóp procentowych przez FED do końca 2020 roku. Tak wymagające wyceny na obydwu rynkach nasuwają pytanie, który z rynków się myli. Czy rynek akcyjny czy też rynek obligacji wyceniający recesję w 2020 roku ?

Źródło: Bloomberg

 

Tak duża i w tak szybkim czasie zmiana oczekiwań inwestorów odnośnie obniżek stóp procentowych w USA nie pozostała bez wpływu na polski rynek obligacji skarbowych. Pomimo prognozowanej, wyższej dynamiki inflacji w 2020 r., na rynku stóp procentowych w Polsce inwestorzy zaczęli wyceniać ich obniżkę za 12 miesięcy. Stawka kontraktów FRA12x15 (dwie strony kontraktu ustalają dziś wysokość 3- miesięcznej stopy procentowej za 12 miesięcy), wynosi 1,65 podczas gdy stawka Wibor 3m wynosi obecnie 1,72 co oznacza, że rynek oczekuje obniżki 3m Wiboru o 7 pb, natomiast kontrakty FRA18x21 wyceniają obniżkę 3M Wibor-u o 12 bp za 18 miesięcy.

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl