15 Lipiec 2019

W maju bieżącego roku rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał opinię odnośnie kredytów walutowych we franku szwajcarskim, która stanowi duże ryzyko dla polskiego sektora bankowego. Związek Banków Polskich (ZBP) szacuje koszt związany z kredytami frankowymi na około 60 miliardów PLN przy założeniu, że wszyscy posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich zdecydowaliby się pójść do sądu.  Natomiast, gdyby dodatkowo dołączyć kredytobiorców, którzy swoje zobowiązanie już spłacili koszt dla sektora rośnie do 80 miliardów PLN. Warto jednak zaznaczyć, że relatywnie niewiele kredytobiorców we franku szwajcarskim zdecydowało się pójść na drogę sądową z bankiem (według różnych szacunków jest to około 1-3% wszystkich umów kredytowych we franku), ale z pewnością ta ilość zwiększy się w przypadku pozytywnego dla klientów orzeczenia TSUE.

Z drugiej strony należy też zaznaczyć, że w przypadku pozytywnego orzeczenia TSUE dla kredytobiorców i ujednolicenia się linii orzekania przez polskie sądy, banki prawdopodobnie będą tworzyć rezerwy na powstałe ryzyko prawne oraz zmiany wartości godziwej niektórych kredytów walutowych. Dodatkowym kosztem dla sektora może być niewypłacalność banków znajdujących się w programie naprawczym, które udzielały walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Rodziłoby to ryzyko wniesienia dodatkowych składek na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji.

Źródło: Sprawozdania finansowe banków

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl