20 Styczeń 2020

Od początku roku indeks mWIG40 i sWIG80 wzrósł o 4,3% i 5,1%, a w ciągu ostatnich 3 miesięcy o 11% i 10,6% odpowiednio, co jest solidnym wynikiem na tle indeksu WIG20, który w tym samym czasie odnotował wynik odpowiednio 1,2% oraz 0,1%. Za taki obraz sytuacji można przypisać głównie trzy czynniki: zmiany w systemie emerytalnym, niska wycena oraz otoczenie makroekonomiczne sprzyjające poprawie wyników małych i średnich spółek. Do tej pory z programu PPK napłynęło na warszawską giełdę kilkadziesiąt milionów złotych, co jest relatywnie niewielką kwotą. Większe znaczenie miały natomiast oczekiwania uczestników rynku na pozytywny wpływ owych zmian w systemie emerytalnym co zmieniło układ popytowo-podażowy na akcję średnich i małych spółek. Drugim wspierającym czynnikiem jest wciąż niska wycena gdzie wskaźnik Cena/Zyska dla indeksów mWIG40 oraz sWIG80 wynosi odpowiednio 11,1 oraz 10,4. Po trzecie wyhamowanie dynamiki wzrostu wynagrodzeń a także spadek lub stabilizacja cen surowców nie ciąży już tak bardzo na kosztach a dynamiczny wzrost inflacji dóbr i usług pokazuję, że przedsiębiorstwa odważniej próbują przerzucać na klienta wzrost kosztów z ostatnich lat co skutkuję poprawą wzrostu przychodów.

Czy wzrost na indeksach średnich i małych spółek jest niezagrożony? Od strony fundamentalnej nie widać zagrożenia aż do momentu zaobserwowania dynamicznego wzrostu cen surowców oraz kosztów pracy lub z drugiej strony mocnego wyhamowania wzrostu gospodarczego. Po drugie, wyceny spółek średnich i małych relatywnie do historii są wciąż na atrakcyjnych poziomach gdzie średnia z ostatnich 10 lat wynosi odpowiednio 14,2 i 11,8 dla indeksów mWIG40 oraz sWIG80. Negatywnym zaskoczeniem może być zmiana w ustawie o OFE w której zmieniony byłby limit alokacji w polskie spółki co wiązałoby się z mniejszym popytem na akcje na GPW w tym roku. Biorąc jednak pod uwagę, że saldo napływów zapowiada się na dużo lepsze niż w poprzednim roku to stosunek perspektyw wzrostu dla tego segmentu rynku do potencjalnych ryzyk wydaje się atrakcyjny.

Wykres 1. Wskaźnik Cena/Zysk dla indeksu mWIG40 (1 styczeń 2010 - 20 styczeń 2020).

Źródło: Bloomberg, Baltic Capital TFI

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116