22 Październik 2019

W przeciwieństwie do gorszych od oczekiwań danych z produkcji i handlu, dane z sektora usług w gospodarkach rozwiniętych, w dalszym ciągu utrzymują się na wysokim poziomie co pozytywnie przekłada się na rynek pracy. Powyższa nietypowa sytuacja zaczyna budzić obawy u inwestorów co do tego, kiedy i czy słabość produkcji może przełożyć się na sektor usług oraz rynek pracy. Na tym tle z pewnością wyróżniają się Stany Zjednoczone, gdzie stopa bezrobocia we wrześniu spadła do poziomu najniższego od dekady (3,5%).  Niewątpliwie tak niski odczyt był pozytywnym zaskoczeniem, natomiast z punktu widzenia inwestorów bezwartościowym, bowiem stopa bezrobocia jest wskaźnikiem opóźnionym ( lagging indicators).

Na poniższym wykresie zaprezentowano stopę bezrobocia (lagging indicators) w USA  oraz Conference Board’s Employment Trends (leading indocators oparty na wielu wskaźnikach ekonomicznych). Widać wyraźnie, że wskaźnik wyprzedzający wykazuje niższą dynamikę co sygnalizuje, że w przyszłych kwartałach może nastąpić wzrost stopy bezrobocia, która uważana jest za wskaźnik opóźniony.

Wykres 1. Wiodące vs opóźnione wskaźniki bezrobocia.

Źródło: http://www.rbadvisors.com

*Stopa bezrobocia (skala odwrócona)

Można wyróżnić trzy rodzaje wskaźników ekonomicznych: wskaźniki wiodące (leading indicators), wskaźniki zbieżne (coincident indicators) oraz wskaźniki opóźnione ( lagging indicators). Uważa się, że leading indicators  wskazują na przyszłe wydarzenia. Są to wskaźniki które zwykle zmieniają się przed zmianą GDP. Coincident indicator pojawiają się w czasie rzeczywistym i zmieniają się w parze z GDP, natomiast lagging indicators zmieniają się zwykle po zmianie PKB.  

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116