26 Sierpień 2019

Po ostatnim odczycie dynamiki inflacji w Polsce, realne stopy procentowe znalazły się na jeszcze bardziej ujemnych poziomach. Obecnie realna stopa procentowa w Polsce wynosi -1,4% (różnica pomiędzy stopą referencyjna NBP a inflacją CPI). Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego szacują, że inflacja w pierwszym kwartale 2020 r. może wynieść 3,5% co oznaczałoby, że realna stopa procentowa w Polsce osiągnie -2%, jeśli RPP nie zdecyduje się na zmianę dotychczasowego poziomu stóp procentowych. W obecnym otoczeniu rynkowym podwyżka stóp procentowych w Polsce jest mało prawdopodobna w perspektywie najbliższych kwartałów. Pomimo prognozowanej, wyższej dynamiki inflacji w 2020 r., na rynku stóp procentowych w Polsce inwestorzy wyceniają ich obniżkę  o 22 pb za 12 miesięcy (stawka kontraktu FRA 12x15 wynosi 1,50 podczas gdy stawka Wibor 3m wynosi obecnie 1,72). Jeśli inwestorzy na rynku stopy procentowej mają racje co do przyszłego ich poziomu a dynamika inflacji nie spowolni, realne stopy procentowe w Polsce mogą utrzymać się jeszcze przez dłuższy czas na historycznie ujemnych poziomach. Poniższy wykres przedstawia realną stopę procentową w Polsce od 2006 roku.

Źródło: Bloomberg
autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl