30 Październik 2019

W ostatnich tygodniach indeks S&P 500 poruszał się w trendzie bocznym w okolicach poziomu 3000 pkt. Mimo niskiej zmienności to w samej strukturze indeksu można było dostrzec zwiększoną wolatylność między różnymi stylami zarządzania tj. szczególnie między Value a Momentum. Styl zarządzania Momentum jest postrzegany jako bardziej defensywny z takiego powodu, że są to zazwyczaj spółki związane z nowymi technologiami, które mają mniejszą wrażliwość na zmiany makroekonomiczne.  Z drugiej strony spółki Value to zazwyczaj spółki mocno przecenione o niskich wskaźnikach wycenowych, a takimi w ostatnim czasie były cykliczne spółki tj. finansowe czy przemysłowe, które są wrażliwe na poziom rynkowych stóp procentowych czy perspektywy wzrostu gospodarczego. Spółki Value były relatywnie mocniejsze od Momentum głównie ze względu na poprawiające się otoczenie makroekonomiczne spowodowane poluzowaniu napięcia w negacjacjach handlowych między USA a Chinami oraz wzrostem rentowności obligacji czy wyższym oczekiwaniom inflacyjnym.

Podsumowując, rotacja z Momentum do Value może oznaczać, że część inwestorów oczekuje przyspieszenia wzrostu gospodarczego czy wzrostu poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach

.

Relacja Momentum vs. Value w porównaniu z rentownością 10-letnich obligacji USA.

Źródło: Bloomberg

Stopa zwrotu poszczególnych styli zarządzania (Wrzesień - Październik 2019).

Źródło: Evercore

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116