Ogólne informacje

Baltic Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyny Zamknięty nabywa pakiety wierzytelności detalicznych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Obligo NS FIZ są dostępne w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl