Ogólne informacje

Baltic Global Systematic FIZ W LIKWIDACJI to fundusz typu total return, wykorzystujący strategię alokacji uzależnionej od faz cyklu koniukturalnego na świecie. Charakteryzuje się zwiększoną ekspozycją portfela na rynek akcji w stosunku do Funduszu Baltic Macro FIZ.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Global Systematic FIZ W LIKWIDACJI zostały przedstawione w karcie funduszu dostępnej w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116