SYSTEM TRANSAKCYJNY ONLINE
DOSTĘPNY JUŻ WKRÓTCE

Charakterystyka funduszu

Opis subfunduszu:

  • Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.

  • Akcje stanowią nie więcej niż 70% wartości portfela.

  • Zarządzający subfunduszem stosują aktywną alokację aktywów w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

  • Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z polskiego jak i globalnego rynku.

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

  • Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 4 lata.

 

Profil inwestora:

Subfundusz adresowany jest do Klientów zainteresowanych produktami o wysokim udziale akcji w portfelu, oczekujących ponadprzeciętnych zysków w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Poziom ryzyka
4/7

Podstawowe informacje

Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
zrównoważony
Benchmark
50% * WIG + 50% * (stopa referencyjna NBP + 100 bps)
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 1,80% / jednostki kategorii B: 1,90%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
1000 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
42114010100000463111004002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
15114010100000463111004003

Zespół inwestycyjny

Zarządzający funduszem

dr Arkadiusz Bogusz

Bartosz Pawlak, CFA

Dominika Orzeł

Alan Witczak

Piotr Jaromin, CIIA

Struktura portfela

Wyniki

Dokumenty funduszu

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl