SYSTEM TRANSAKCYJNY ONLINE
DOSTĘPNY JUŻ WKRÓTCE

Charakterystyka funduszu

Opis subfunduszu:

  • Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.

  • Zarządzający subfunduszem stosują aktywną alokację aktywów w celu zmniejszenia korelacji pomiędzy wynikami funduszu, a sytuacją na rynkach finansowych.

  • Akcje stanowią nie więcej niż 60% wartości portfela.

  • Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z polskiego jak i globalnego rynku.

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

  • Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

 

Profil inwestora:

Subfundusz adresowany jest do Klientów wykazujących umiarkowaną skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, oczekujących wysokiego potencjału zysków przy jednoczesnej niskiej zależności wyników funduszu z sytuacją na rynkach finansowych.

Poziom ryzyka
4/7

Podstawowe informacje

Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
absolutnej stopy zwrotu
Benchmark
20% * WIG + 80% * (stopa referencyjna NBP + 100 bps)
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 1,80% / jednostki kategorii B: 1,90%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
1000 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
13114010100000463111002002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
83114010100000463111002003

Zespół inwestycyjny

Zarządzający funduszem

dr Arkadiusz Bogusz

Bartosz Pawlak, CFA

Dominika Orzeł

Alan Witczak

Piotr Jaromin, CIIA

Struktura portfela

Wyniki

Dokumenty funduszu

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl