Tag:

29
Maj
2019

W związku z nałożeniem dodatkowych ceł na chiński eksport przez rząd USA w ostatnich tygodniach na rynkach finansowych obserwowaliśmy wzrost wycen bezpiecznych klas aktywów. Rentowności amerykańskich oraz niemieckich 10- letnich obligacji skarbowych osiągnęły tegoroczne minima. Z poniższego wykresu wynika, że większość inwestorów nie liczy już na osiągnięcie porozumienia w sporze handlowym. Zaledwie 13% wśród inwestorów liczy na porozumienie pomiędzy Trumpem a XI podczas najbliższego szczytu G20.

Wykres 1. Oczekiwania inwestorów odnośnie porozumienia handlowego Trump/XI.

Źródło:Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

 

29
Maj
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

22
Maj
2019

Ekspansywna polityka monetarna prowadzona w ostatnich latach przez główne banki centralne spowodowała, że wartość długu wycenianego z ujemną rentownością wzrosła niemal dwukrotnie od października 2018 i osiągnęła najwyższy poziom 10,609 bln $ od 2016 roku.

Wykres 1 . Bloomberg Barclays Global Aggregate Negative Yielding Debt.

Źródło:Bloomberg

autor : Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

17
Maj
2019

Publikowany co tydzień Indeks Nastrojów Indywidualnych (INI) przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazuje w ostatnim odczycie na dalszą przewagę nastrojów spadkowych nad wzrostowymi. Spadek INI na historyczne minima był dość dobrym wskaźnikiem wskazującym na wyczerpanie trendu spadkowego na indeksie WIG (choć nie jest to idealna zależność). Taki stan utrzymuje się od 2018 roku, który spowodowany był spadkami na rynkach globalnych oraz negatywnymi wydarzeniami na GPW. Biorąc pod uwagę perspektywę inwestora o średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, stosunek zysku do ryzyka dla inwestycji w akcje polskie jest coraz bardziej atrakcyjny.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.

24
Kwiecień
2019

Z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw napływające dane z niemieckiej gospodarki są bardzo istotne bowiem Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski, a ich udział w polskim eksporcie w 2018 roku wyniósł 28,2%.[1] 

Ostatnie odczyty danych gospodarczych z Niemiec nie pozostawiają złudzeń, że  tamtejsza gospodarka wyhamowała. Marcowe PMI dla produkcji w Niemczech zostało zrewidowane do 44,1 (wskaźnik poniżej 50 oznacza, że oczekiwane nastroje są gorsze), zamówienia w przemyśle oraz produkcja przemysłowa spadły w lutym w ujęciu miesięcznym odpowiednio o 4,2%, 0,4%. OECD w marcu 2019 r. obniżył prognozy dla wzrostu PKB w 2019 r. w strefie euro oraz Niemczech. Według marcowej prognozy OECD, dynamika PKB w 2019 r. w strefie euro oraz Niemczech powinna wynieść odpowiednio 1% i 0,7% wobec 1,8% i 1,6% r/r prognozowanych jeszcze w listopadzie 2018 r., natomiast ekonomiści z banku HSBC szacują, że dynamika PKB w 2019r. w Niemczech powinna wynieść 0,5%.

Spowolnienie w niemieckiej gospodarce znalazło swoje odzwierciedlenie w nastrojach polskich przedsiębiorstw. Z opublikowanego w kwietniu 2019 r. raportu NBP „Szybki Monitoring NBP Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” wynika, że w 1Q2019 r. polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu oceniały swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dobrą i stabilną, natomiast optymizm polskich przedsiębiorstw w perspektywie najbliższego kwartału spadł do najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu lat. Prognozy sytuacji własnej przedsiębiorstw na najbliższe 12 miesięcy również uległy pogorszeniu i znajdują się zdecydowanie niżej niż w latach 2017-2018. Na poniższym wykresie prezentujemy kwartalne i roczne prognozy sytuacji polskich przedsiębiorstw.

Wykres 1. Kwartalne i roczne prognozy sytuacji (w pp.)

Źródło: NBP

Do pogarszających się nastrojów wśród polskich przedsiębiorstw przyczyniają się w znacznym stopniu słabnące oczekiwania co do przyszłego popytu zagranicznego m.in. w związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym Niemiec. Niższe prognozy popytu wśród eksporterów oraz nieeksporterów dobrze przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Wskaźnik prognoz popytu (w pp.)

Źródło: NBP

Uważamy, że sytuacja polskich przedsiębiorstw w 2019 roku powinna pozostać na dobrym poziomie natomiast w kolejnych latach skala trudności z jakimi zmagają się polskie przedsiębiorstwa (m.in. słabnący popyt z Niemiec, pogarszająca się rentowność w związku z rosnącymi kosztami pracy oraz zaopatrzenia czy też brak kadr) będzie się nasilać. Polska gospodarka minęła szczyt obecnego cyklu koniunkturalnego, a w kolejnych latach możemy spodziewać się stopniowego spowolnienia dynamiki wzrostu PKB. 

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

 

przypis

[1] GUS


27
Marzec
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

27
luty
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Perspektywy rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Zachęcam do lektury. 

 

Marcin Wiński,

Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

07
luty
2019

Uważamy, że recesja we Włoszech może potrwać cały 2019 rok czyli dłużej niż spodziewa się tego rynek (pierwsze 2 kwartały 2019 r.). W ostatnich latach  podczas trwającej dobrej koniunktury w Strefie Euro Włochy w przeciwieństwie do Niemiec nie zmniejszyły swojego zadłużenia w tym również w relacji do PKB. Wzrost poziomu długu we Włoszech w relacji do PKB (obecnie 131,5%, drugi po Grecji najwyższy poziom długu w Strefie Euro i czwarty na świecie) w naszej opinii spowodują zwiększenie się obaw u inwestorów o rozpad Strefy Euro oraz wzrost premii za ryzyko na rynku europejskich obligacji skarbowych w szczególności krajów peryferyjnych. W kontekście trwania Strefy Euro istotny jest również fakt, że nominalny dług Włoch na koniec 3Q2018 wyniósł blisko 2,33 bln EUR podczas gdy zadłużenie Grecji wyniosło 334,98 mld EUR[1]. Oznacza to, że nominalne zadłużenie Włoch jest blisko 7 razy większe niż Grecji co stanowi znaczący problem w kontekście potencjalnej niewypłacalności.

Dane opublikowane 31 stycznia przez Włoski Instytut Statystyczny potwierdziły, że Włochy oficjalnie weszły w fazę recesji pod koniec zeszłego roku. PKB w 4Q 2018 wyniósł -0,2% q/q po spadku do -0,1% q/q w 3Q2018.

Spowolnienie handlu zagranicznego, spadająca produkcja przemysłowa w Europie, oraz niski odczyt PMI w styczniu (47,8 najniższy poziom  od maja 2013 roku), mogą sugerować, że wzrost PKB w 2019 r.  we Włoszech również nie będzie imponujący.

 

Z powodu niskiego wzrostu PKB oraz stosunkowo wysokiego zakładanego na 2019 r. deficytu budżetowego (2,04%) zadłużenie Włoch liczone jako relacja długu do PKB może znacząco wzrosnąć z obecnego wysokiego poziomu 131,5%, co zapewne nie pozostanie niezauważone przez agencje ratingowe. W październiku Moody's obniżyła rating Włoch do BAA3, tuż powyżej poziomu inwestycyjnego, a negatywne prognozy agencji S&P oraz Fitch wskazują na ryzyko możliwych obniżek ratingu do BBB. Poniżej przedstawiono poziom 5-letniego CDS (creadit default swap) dla włoskich obligacji skarbowych od 2014 roku, który pokazuje oczekiwaną przez inwestorów premię za ryzyko.

  1. Italy 5Y CDS USD SWAP


Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

[1] Eurostat

23
Styczeń
2019

W pierwszych dniach stycznia nastąpiło solidne odreagowanie na rynku akcji. Indeks S&P 500 wzrósł ponad 15% , natomiast technologiczny Nasdaq o ponad 17% od dołka z dnia 24 grudnia 2018. Ostatnie wzrosty sprawiły, że prognozowany wskaźnik P/E (Cena/Zysk) dla indeksu S&P 500 powrócił do poziomu długoterminowej średniej, a wskaźniki sentymentu znajdują się na neutralnych poziomach. Oznacza to, że rynki odrobiły znaczną część spadków z ostatních tygodni, a do dalszych wzrostów potrzebna będzie poprawa perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego, a przede wszystkim wyników spółek.

autor: Bartosz Pawlak - Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A. 

23
Styczeń
2019

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl publikacji miesięcznika zatytułowanego „Przewidywania rynkowe”.

Dokument ten ma za zadanie w syntetyczny sposób wskazywać najważniejsze kwestie, mające wpływ na zachowanie rynków na świecie.

Dodatkowo, prezentowane będzie nasze nastawienie co do średnioterminowych perspektyw poszczególnych klas aktywów.

Zachęcam do lektury. 

 

(klilnij obraz aby powiększyć)

Marcin Wiński,

Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl