Tag:

01
Lipiec
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

13
Czerwiec
2019

W ostatnich miesiącach pomiędzy spółkami defensywnymi i cyklicznymi powstała duża różnica w wycenie mierzoną wskaźnikiem Cena/Zysk.

Można interpretować to w trojaki sposób.

  • Po pierwsze, wynika to głównie z wywołanej wojny handlowej pomiędzy dwoma największymi gospodarkami które najmocniej uderzają w spółki cykliczne (np. z sektora półprzewodników) i dużą część przychodów generują za granicą.
  • Po drugie w dalszym ciągu mocna gospodarka amerykańska wspiera wyceny spółek defensywnych (np. z sektora użyteczności publicznej czy dóbr podstawowych), które w dużo większym stopniu generują przychody w kraju niż za granicą.
  • Po trzecie, biorąc pod uwagę zaawansowany moment cyklu koniunkturalnego, można wysunąć wniosek, że inwestorzy zmieniają strukturę swoich portfeli na mniej ryzykowne, defensywne spółki.

Źródło: Evercore ISI

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.

29
Maj
2019

W związku z nałożeniem dodatkowych ceł na chiński eksport przez rząd USA w ostatnich tygodniach na rynkach finansowych obserwowaliśmy wzrost wycen bezpiecznych klas aktywów. Rentowności amerykańskich oraz niemieckich 10- letnich obligacji skarbowych osiągnęły tegoroczne minima. Z poniższego wykresu wynika, że większość inwestorów nie liczy już na osiągnięcie porozumienia w sporze handlowym. Zaledwie 13% wśród inwestorów liczy na porozumienie pomiędzy Trumpem a XI podczas najbliższego szczytu G20.

Wykres 1. Oczekiwania inwestorów odnośnie porozumienia handlowego Trump/XI.

Źródło:Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

 

29
Maj
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

22
Maj
2019

Ekspansywna polityka monetarna prowadzona w ostatnich latach przez główne banki centralne spowodowała, że wartość długu wycenianego z ujemną rentownością wzrosła niemal dwukrotnie od października 2018 i osiągnęła najwyższy poziom 10,609 bln $ od 2016 roku.

Wykres 1 . Bloomberg Barclays Global Aggregate Negative Yielding Debt.

Źródło:Bloomberg

autor : Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

17
Maj
2019

Publikowany co tydzień Indeks Nastrojów Indywidualnych (INI) przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazuje w ostatnim odczycie na dalszą przewagę nastrojów spadkowych nad wzrostowymi. Spadek INI na historyczne minima był dość dobrym wskaźnikiem wskazującym na wyczerpanie trendu spadkowego na indeksie WIG (choć nie jest to idealna zależność). Taki stan utrzymuje się od 2018 roku, który spowodowany był spadkami na rynkach globalnych oraz negatywnymi wydarzeniami na GPW. Biorąc pod uwagę perspektywę inwestora o średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, stosunek zysku do ryzyka dla inwestycji w akcje polskie jest coraz bardziej atrakcyjny.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.

16
Maj
2019

W reakcji na podwyższenie ceł na chiński eksport przez rząd USA inwestorzy na rynkach obligacji zaczęli wyceniać około 40 bps obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w okresie 06.2019 r. - 06.2020r. Zwracamy również uwagę na fakt, że index S&P500 znajduje się blisko swoich historycznych szczytów co może wskazywać, że rynek oczekuje łagodnej polityki pieniężnej prowadzonej w najbliższym roku przez FED. W sytuacji gdyby rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządów Chin i USA wróciły w kierunku obniżenia taryf moglibyśmy oczekiwać, że inwestorzy w znacznie mniejszym stopniu będą wyceniać obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Poniższy wykres przedstawia różnicę pomiędzy wyceną EURODOLLAR futures na stopę procentową zapadającymi w czerwcu 2019 roku oraz czerwcu 2020 roku.

Wykres 1. Spread EURODOLLAR FUTURES 06.2020-06.2019

Źródło:Bloomberg

autor : Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

 

24
Kwiecień
2019

Z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw napływające dane z niemieckiej gospodarki są bardzo istotne bowiem Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski, a ich udział w polskim eksporcie w 2018 roku wyniósł 28,2%.[1] 

Ostatnie odczyty danych gospodarczych z Niemiec nie pozostawiają złudzeń, że  tamtejsza gospodarka wyhamowała. Marcowe PMI dla produkcji w Niemczech zostało zrewidowane do 44,1 (wskaźnik poniżej 50 oznacza, że oczekiwane nastroje są gorsze), zamówienia w przemyśle oraz produkcja przemysłowa spadły w lutym w ujęciu miesięcznym odpowiednio o 4,2%, 0,4%. OECD w marcu 2019 r. obniżył prognozy dla wzrostu PKB w 2019 r. w strefie euro oraz Niemczech. Według marcowej prognozy OECD, dynamika PKB w 2019 r. w strefie euro oraz Niemczech powinna wynieść odpowiednio 1% i 0,7% wobec 1,8% i 1,6% r/r prognozowanych jeszcze w listopadzie 2018 r., natomiast ekonomiści z banku HSBC szacują, że dynamika PKB w 2019r. w Niemczech powinna wynieść 0,5%.

Spowolnienie w niemieckiej gospodarce znalazło swoje odzwierciedlenie w nastrojach polskich przedsiębiorstw. Z opublikowanego w kwietniu 2019 r. raportu NBP „Szybki Monitoring NBP Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” wynika, że w 1Q2019 r. polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu oceniały swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dobrą i stabilną, natomiast optymizm polskich przedsiębiorstw w perspektywie najbliższego kwartału spadł do najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu lat. Prognozy sytuacji własnej przedsiębiorstw na najbliższe 12 miesięcy również uległy pogorszeniu i znajdują się zdecydowanie niżej niż w latach 2017-2018. Na poniższym wykresie prezentujemy kwartalne i roczne prognozy sytuacji polskich przedsiębiorstw.

Wykres 1. Kwartalne i roczne prognozy sytuacji (w pp.)

Źródło: NBP

Do pogarszających się nastrojów wśród polskich przedsiębiorstw przyczyniają się w znacznym stopniu słabnące oczekiwania co do przyszłego popytu zagranicznego m.in. w związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym Niemiec. Niższe prognozy popytu wśród eksporterów oraz nieeksporterów dobrze przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Wskaźnik prognoz popytu (w pp.)

Źródło: NBP

Uważamy, że sytuacja polskich przedsiębiorstw w 2019 roku powinna pozostać na dobrym poziomie natomiast w kolejnych latach skala trudności z jakimi zmagają się polskie przedsiębiorstwa (m.in. słabnący popyt z Niemiec, pogarszająca się rentowność w związku z rosnącymi kosztami pracy oraz zaopatrzenia czy też brak kadr) będzie się nasilać. Polska gospodarka minęła szczyt obecnego cyklu koniunkturalnego, a w kolejnych latach możemy spodziewać się stopniowego spowolnienia dynamiki wzrostu PKB. 

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

 

przypis

[1] GUS


27
Marzec
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

27
luty
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Perspektywy rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Zachęcam do lektury. 

 

Marcin Wiński,

Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl