31 Sierpień 2018

W ostatnich tygodniach na rynki wschodzące powrócił niepokój związany z sytuacją w Turcji i Argentynie. Wysoki deficyt na rachunku bieżącym i galopująca inflacja spowodowały, że zagraniczni inwestorzy finansujący Turcję, obecnie wycofują się z rynku i przenoszą kapitał w stronę bezpiecznych aktywów. Z kolei Argentyna zwróciła się do MFW z prośbą o jak najszybsze udostępnienie przyznanych jej środków pomocowych. Obok niepokojów związanych z wpływem sytuacji w Turcji i Argentynie na gospodarki rynków rozwijających się, dodatkowo ciąży umacniający się dolar oraz ostatnie doniesienia z Włoch o oczekiwaniach tamtejszego rządu dotyczących większych zakupów obligacji przez EBC. Podkreślenia wymaga, iż oczekiwania włoskiego rządu wspierają dotychczasową politykę prowadzoną przez EBC. Powyższe powoduje, że obecne ceny akcji Emerging Markets są na bardzo atrakcyjnych poziomach. Dodatkowo historycznie duża dysproporcja pomiędzy cenami akcji na rynkach bazowych a cenami akcji Emerging Markets powinna zachęcić inwestorów do zainwestowania w akcje rynków wschodzących.

autorzy:
Arkadiusz Bogusz -  Prezes Baltic Capital TFI  i jednocześnie Zarządzający Funduszami

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl