08 Marzec 2018

Ostatnie tygodnie nie były zbyt łaskawe dla Inwestorów. Zapowiedź rezydenta Stanów Zjednoczonych, dotycząca wprowadzenia ceł na import stali i aluminium, została źle odebrana przez rynki. Tego typu protekcjonistyczne działania zwykle źle się kończyły, nawet dla gospodarki samych Stanów Zjednoczonych. Najwyraźniej ten kierunek nie był do zaakceptowania przez G. Cohna, głównego doradcy ekonomicznego Donalda Trumpa, który zapowiedział rezygnację z pełnionej funkcji. To tylko zwiększyło napięcie i spotęgowało obawy o kierunek w jakim zmierza Biały Dom. Niemniej jednak patrząc w szerszym ujęciu, wciąż sprzyja dobra koniunktura gospodarcza, spółki prezentują atrakcyjne wyniki, analitycy stawiają co raz ambitniejsze prognozy. Można zatem uznać, że to, czego byliśmy ostatnio światkami, jedynie przejściowo schłodziło optymizm Inwestorów i może stanowić kolejna okazję inwestycyjną, jeśli wierzymy w kontrariańską zasadę - kupuj gdy inni sprzedają.

autor: Marcin Wiński, Dyrektor - Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.     

 

 

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

 

 

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl