24 Grudzień 2019

Z końcem obecnego roku gospodarka amerykańska osiągnie 10-letni wzrost dynamiki PKB w ujęciu rocznym, a w najbliższych dwóch latach dynamika PKB w USA powinna pozostawać dodatnia. Zdaniem ekonomistów wzrost PKB w roku 2020 oraz 2021 wyniesie odpowiednio 1,7%, 1,8%[1]. O tym, że wciąż jest daleko do recesji w USA pisałem we wrześniowym artykule:

https://www.baltictfi.pl/artykul/wciaz-daleko-do-recesji-w-usa

Zapoczątkowany w 2010 roku cykl wzrostu PKB w USA jest najdłuższy od 1854 roku, czyli od momentu kiedy ekonomiści zaczeli datować cykle koniunkturalne. Osiągnięcie jest imponujące ale czy Amerykanie faktycznie mają powód do świętowania? Jak można zobaczyć na poniższym wykresie, średnioroczny wzrost PKB w obecnym cyklu wzrostowym jest najniższy w porównaniu do średniorocznych wzrostów PKB minionych cykli, w których gospodarka amerykańska odnotowywała dodatnią dynamikę PKB, a na perspektywie wzrostu PKB w USA w nadchodzących latach ciążą m.in. wzrost protekcjonizmu, wolniejszy wzrost populacji w wieku produkcyjnym, wysoki poziom zadłużenia, problemy klimatyczne oraz coraz większa dysproporcja w dochodach.

  1. Skumulowany wzrost PKB w USA podczas obecnej oraz poprzednich ekspansji.

Źródło: obliczenia własne, Bloomberg
 

autor :

Sylwester Józwik,  doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

 

[1] Bloomberg Weighted Average 23.12.2019 

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116