09 Wrzesień 2019

W ostatnich dniach indykator Bull & Bear publikowany przez Bank of America Merrill Lynch osiągnął poziom 0,6, co było najniższą wartością od marca 2016 roku. Taki poziom jest odczytywany jako ekstremalny poziom negatywnych nastrojów rynkowych i stanowi silny sygnał kupna ryzykowanych aktywów m.in. akcje czy surowce.

Ponadto, mamy do czynienia z gospodarką USA, która dalej stabilnie rośnie, poziom zatrudnienia utrzymuję się na wysokim poziomie, dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej nie wykazują spowolnienia, a poziom nastrojów konsumenckich jest ciągle wysoki. Dodatkowo, należy zaznaczyć, że 70% amerykańskiego PKB generowane jest przez sektor usług, gdzie kanał transmisji skutków wojny handlowej jest bardziej ograniczony niż na sektor przemysłowy.

Biorąc wszystko powyższe tj. wysoki poziom niepewności, ciągle mocny wzrost gospodarczy oraz uwzględnienie w cenach negatywnych skutków wojny handlowej to jakiekolwiek postępy w negocjacjach handlowych mogą spowodować polepszenie nastrojów a tym samym dalszy wzrost na rynkach akcji czy surowców.

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

 

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl