07 luty 2019

Uważamy, że recesja we Włoszech może potrwać cały 2019 rok czyli dłużej niż spodziewa się tego rynek (pierwsze 2 kwartały 2019 r.). W ostatnich latach  podczas trwającej dobrej koniunktury w Strefie Euro Włochy w przeciwieństwie do Niemiec nie zmniejszyły swojego zadłużenia w tym również w relacji do PKB. Wzrost poziomu długu we Włoszech w relacji do PKB (obecnie 131,5%, drugi po Grecji najwyższy poziom długu w Strefie Euro i czwarty na świecie) w naszej opinii spowodują zwiększenie się obaw u inwestorów o rozpad Strefy Euro oraz wzrost premii za ryzyko na rynku europejskich obligacji skarbowych w szczególności krajów peryferyjnych. W kontekście trwania Strefy Euro istotny jest również fakt, że nominalny dług Włoch na koniec 3Q2018 wyniósł blisko 2,33 bln EUR podczas gdy zadłużenie Grecji wyniosło 334,98 mld EUR[1]. Oznacza to, że nominalne zadłużenie Włoch jest blisko 7 razy większe niż Grecji co stanowi znaczący problem w kontekście potencjalnej niewypłacalności.

Dane opublikowane 31 stycznia przez Włoski Instytut Statystyczny potwierdziły, że Włochy oficjalnie weszły w fazę recesji pod koniec zeszłego roku. PKB w 4Q 2018 wyniósł -0,2% q/q po spadku do -0,1% q/q w 3Q2018.

Spowolnienie handlu zagranicznego, spadająca produkcja przemysłowa w Europie, oraz niski odczyt PMI w styczniu (47,8 najniższy poziom  od maja 2013 roku), mogą sugerować, że wzrost PKB w 2019 r.  we Włoszech również nie będzie imponujący.

 

Z powodu niskiego wzrostu PKB oraz stosunkowo wysokiego zakładanego na 2019 r. deficytu budżetowego (2,04%) zadłużenie Włoch liczone jako relacja długu do PKB może znacząco wzrosnąć z obecnego wysokiego poziomu 131,5%, co zapewne nie pozostanie niezauważone przez agencje ratingowe. W październiku Moody's obniżyła rating Włoch do BAA3, tuż powyżej poziomu inwestycyjnego, a negatywne prognozy agencji S&P oraz Fitch wskazują na ryzyko możliwych obniżek ratingu do BBB. Poniżej przedstawiono poziom 5-letniego CDS (creadit default swap) dla włoskich obligacji skarbowych od 2014 roku, który pokazuje oczekiwaną przez inwestorów premię za ryzyko.

  1. Italy 5Y CDS USD SWAP


Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

[1] Eurostat

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl