10 Styczeń 2020

Dynamika inflacji w grudniu wzrosła do 3,4% najwyższego od ok. 7 lat poziomu a prognozy ekonomistów wskazują, że w pierwszym kwartale 2020 roku inflacja osiągnie poziom powyżej 4%. Rada Polityki Pieniężnej uważa, że obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni i podwyżka stóp procentowych w Polsce, do końca kadencji Rady, jest mało prawdopodobna co spowoduje, że przy obecnym poziomie stóp procentowych w Polsce, realna stopa procentowa w Polsce znajdzie się na jeszcze bardziej ujemnych poziomach. W obliczu rosnącej dynamiki inflacji zbyt gołębia polityka pieniężna może przełożyć się na osłabienie złotego względem euro. Inwestorzy zagraniczni poszukujący krajów z wysokimi realnymi stopami procentowymi mogą nie zdecydować się na inwestycje w Polsce, przyczyniając się do ograniczenia napływającego kapitału. Dobrym przykładem mogą być Węgry, gdzie realna stopa procentowa jest obecnie na poziomie -2,5% a forint węgierski w stosunku do euro osłabił się od początku 2018 roku o ok. 7%.  Poniższy wykres przedstawia kurs EURHUF oraz realną stopę procentową na Węgrzech od początku 2014 roku.

Źródło: Bloomberg
 

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116