20 Wrzesień 2019

13 października odbędą się wybory parlamentarne w Polsce. Zwracamy uwagę na fakt, że od 2005 roku przed każdymi wyborami parlamentarnymi 10-letni asset swap (różnica pomiędzy rentownością 10 letnich obligacji rządowych a 10- letnim swapem na stopę procentową) się rozszerzał. Może to oznaczać, że tym razem również inwestorzy będą oczekiwać wyższej premii za ryzyko w związku z rosnącym ryzykiem politycznym, co może przełożyć się na rozszerzenie stawek ASW. Na poniższym wykresie zaznaczono daty historycznych wyborów parlamentarnych w Polsce od 2003 roku oraz stawkę 10Y ASW.

Wykres 1. Asset Swap przed wyborami w Polsce

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl