09 luty 2022

Wypowiedź Prezesa Baltic Capital TFI w Parkiecie

Na łamach dzisiejszego Parkietu pojawił się artykuł pt. „Niektóre fundusze mają teraz pole do popisu”. Dotyka on kwestii warunków inwestowania w ostatnich tygodniach, które jak ujmują zarządzający przypominają chodzenie po polu minowym.

Źródło: https://www.parkiet.com/Fundusze-inwestycyjne-TFI/302099986-Niektore-fundusze-maja-teraz-pole-do-popisu.html

Autor Andrzej Pałasz

Poniżej wypowiedź Prezesa Baltic Capital TFI - dr Arkadiusza Bogusza:

– Dobra strategia absolute return wyposażona jest w zestaw narzędzi do monitorowania, a najlepiej przewidywania warunków rynkowych. Niezwykle istotne jest również zdefiniowanie w strategii funduszu, w jaki sposób zarządzający reagują na pogarszające czy polepszające się warunki rynkowe – mówi. – Nasza ocena otoczenia rynkowego w styczniu tego roku wyraźnie wskazywała na to, że rynki przeszły z fazy wzrostu do fazy późnego cyklu w związku z tym zdecydowaliśmy się bardzo mocno ograniczyć alokację w instrumenty udziałowe na poziomie strategicznym – przyznaje Bogusz. Według prezesa Baltic Capital TFI fundusze absolutnej stopy zwrotu powinny pokazać swoje zalety w trudniejszym otoczeniu rynkowym, ale tylko pod warunkiem, że posiadają strategie oparte na narzędziach, które są w stanie odpowiednio wcześnie dostrzec ryzyka, a także mechanizm alokacyjny istotnie zwiększający lub zmniejszający ryzyko rynkowe. – W innym przypadku takie strategie są zbyt „konserwatywne" w czasach dobrej koniunktury lub zbyt „agresywne", kiedy przychodzą trudne warunki rynkowe – tłumaczy Bogusz.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.

Zespół Baltic Capital TFI

 

BALTIC CAPITAL TFI S.A. dołożyło należytych starań aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednak ryzyko wszelkich decyzji podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. 

Zamieszczone w niniejszej publikacji informacje nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia tytułów uczestnictwa, ani proponowanie złożenia zapisu na tytuły uczestnictwa, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i została przygotowana w oparciu o dane i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez BALTIC CAPITAL TFI S.A za wiarygodne. Towarzystwo nie zapewnia o ich kompletności, dokładności i wiarygodności. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie treści niniejszej prezentacji ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji.

Powyższy materiał oraz żadna z jego części nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom i podmiotom. Publikacja ta nie może być odtwarzana lub przetrzymywana w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym.

Najczęściej czytane