08 Sierpień 2018

Po udanym zakończeniu lipcowych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, wartość aktywów netto zarządzanych funduszy w Baltic Capital TFI S.A. wzrosła o prawie 33 mln PLN osiągając poziom ponad 313,7 mln PLN. 

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie jakim obdarzyli Baltic Capital TFI S.A. powierzając nam swoje aktywa. 

Udane emisje w lipcu 2018 r.

Najczęściej czytane

Bezpośredni kontakt

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl