15 Grudzień 2017

Po udanym zakończeniu grudniowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Macro FIZ aktywa funduszu wzrosły o prawie 14 mln PLN osiągając poziom ponad 44 mln PLN. Stopa zwrotu za ostanie 12 miesięcy wynosi 8,34%.
 

Najczęściej czytane