05 luty 2018

Po udanym zakończeniu styczniowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Global Bond FIZ aktywa funduszu wzrosły o ponad 17 mln PLN osiągając poziom ponad 140 mln PLN. Stopa zwrotu za ostanie 12 miesięcy wynosi 5,00%.

Udana emisja Global Bond FIZ w styczniu 2018 r.

Najczęściej czytane