05 Sierpień 2017

Od 1 sierpnia Baltic Capital TFI, które niedawno uzyskało licencję Komisji Nadzoru Finansowego,  przejmie zarządzanie funduszami Global Bond FIZ i Macro FIZ. Wspomniane fundusze są zarządzane przez Arkadiusza Bogusza i Michała Rabieja  odpowiednio prezesa i członka zarządu nowego TFI, którzy do tej pory korzystali z platformy Opti TFI, żeby móc oferować swoje produkty.

Łączna wartość aktywów Global Bond FIZ i Macro FIZ sięga 170 mln zł. W czerwcu jeden z nich – Global Bond FIZ – przeprowadził emisję certyfikatów inwestycyjnych, w ramach której pozyskał 37 mln zł. – Zwróciłbym uwagę, że aktywa zebraliśmy bez pomocy żadnej sieci dystrybucji – podkreśla Arkadiusz Bogusz.

Global Bond FIZ oraz Macro FIZ to autorskie fundusze absolutnej stopy zwrotu, o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Ich celem jest osiąganie stóp zwrotu istotnie przewyższających poziom oprocentowania depozytów bankowych niezależnie od warunków rynkowych. Global Bond FIZ w ostatnich 12 miesiącach wypracował wynik inwestycyjny na poziomie 5,2 proc. W analogicznym okresie Macro FIZ zyskał 7,7 proc.więcej...

 

Najczęściej czytane