16 Grudzień 2019

„Pomimo utrzymującego się relatywnie negatywnego nastawienia do największych firm uważam, że oczekiwane napływy kapitału związane z reformą emerytalną powinny w nadchodzącym roku pozytywnie wpłynąć na postrzeganie polskiego rynku, a także na wzrost wycen. Obecnie widać to w segmencie małych i średnich spółek, gdzie napływ kapitału w relacji do obrotów będzie istotny, a czynniki ryzyka mniejsze niż w sektorze największych spółek. Mając na uwadze niskie wyceny oraz potencjał do poprawy wyników, spodziewam się kontynuacji pozytywnego nastawienia do tego segmentu rynku” – mówi Bartosz Pawlak, zarządzający w Baltic Capital TFI

Pełna treść artykułu na stronie:

https://www.parkiet.com/Analizy/312169960-Slabosc-WIG20-wobec-rynkow-wsc...

 

Najczęściej czytane

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl