04 Styczeń 2018

 

Rok 2017  zakończył się sukcesem dla Funduszy Macro FIZ i Global Bond FIZ. Oba Fundusze znalazły się na PIERWSZYCH MIEJSCACH w rankingu funduszy serwisu Analizy.pl odpowiednio w kategoriach absolutnej stopy zwrotu konserwatywnych i absolutnej stopy zwrotu dłużnych.

Fundusz Macro FIZ zajął I miejsce w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu konserwatywnych osiągając stopę zwrotu w 2017 r. na poziomie 7,23%.

Fundusz Global Bond FIZ zajął I miejsce w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu dłużnych osiągając stopę zwrotu w 2017 r. na poziomie  5,67%.

 

 

Macro FIZ i Global Bond FIZ na PIERWSZYCH MIEJSCACH w rankingu serwisu Analizy.pl w 2017 r. w swoich kategoriach

Najczęściej czytane