03 Czerwiec 2022

W ostatnim miesiącu globalne rynki akcji charakteryzowały się wysoką zmiennością (amplituda zmiany wartości indeksu MSCI World wyniosła 8,5%) ale mimo wszystko koniec miesiąca zakończył się na podobnych poziomach jak miesiąc temu. Główną przyczyną zmienności na rynkach akcji były dalszy rozwój zachorowań na Covid-19 w Chinach oraz związane z nimi lockdowny a następnie znoszenie lockdownów w sytuacji, gdy odnotwany został szczyt zakażeń..

Zapraszamy do lektury naszego miesięcznego komentarza rynkowego.

OTWÓRZ KOMENTARZ

Najczęściej czytane