01 Lipiec 2021

W kolejnych miesiącach można oczekiwać spowolnienia tempa rotacji do spółek cyklicznych (w poprzednich miesiącach zyskiwały względem tych wzrostowych). Ostatnie dane makroekonomiczne, w tym wskaźnik koniunktury i nastrojów (ISM Manufacturing), pokazują spowolnienie tempa wzrostu przemysłu. Gorsze od prognoz dane makroekonomiczne mogą spowodować tymczasowy spadek oczekiwań inflacyjnych, wspierając zachowanie sektora technologicznego, jednak ewentualna korekta spółek cyklicznych może być okazją do selektywnego zwiększenia udziałów w tych firmach – ocenia Bartosz Pawlak.

 

https://www.parkiet.com/Analizy/306229906-Ile-potrwa-duza-sila-malych-spolek.html

Najczęściej czytane