SYSTEM TRANSAKCYJNY ONLINE
DOSTĘPNY JUŻ WKRÓTCE

26 Czerwiec 2020

„Słabość WIG20 i jego odpowiednika wyrażonego w dolarze spowodowana jest kilkoma czynnikami. – W obecnym otoczeniu makroekonomicznym inwestorzy poszukują bardziej bezpiecznych inwestycji, a kapitał odpływa z rynków wschodzących. Od początku roku rynki wschodzące prezentują się gorzej względem rozwiniętych. Słabość największych firm związana jest również ze strukturą sektorową indeksu WIG20, gdzie przeważają spółki cykliczne. Inwestorzy dyskontują czynniki ryzyka w sektorze bankowym i pogorszenie otoczenia dla rafinerii. Od początku roku są to dwa najgorsze sektory pod względem stopy zwrotu na głównych zagranicznych rynkach, a ich notowania pozostają na solidnych minusach – podkreśla Bartosz Pawlak, zarządzający w Baltic Capital TFI.

Pełna treść artykułu na stronie:

https://www.parkiet.com/Analizy/306269940-Dolarowy-WIG20-ma-niewielkie-szanse-na-nadrabianie-zaleglosci.html

 

Najczęściej czytane

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl