06 Marzec 2018

Od marca 2018 do zespołu zarządzania w Baltic Capital TFI S.A. dołączył Marcin Wiński jako Dyrektor – Zarządzający Funduszami, gdzie będzie odpowiedzialny za strategie managed futures. Marcin jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku finanse i Bankowość, specjalności bankowość inwestycyjna. Ponadto z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na tej samej uczelni. Karierę zawodową na rynku finansowym rozpoczął w 2007 w Kredyt Bank SA. na stanowisku Specjalisty ds. instrumentów treasury i kontroli ryzyka kredytowego. W latach 2008-2015 pracował w Raiffeisen Bank Polska SA, początkowo jako Dealer walutowy, następnie Specjalista ds. instrumentów pochodnych. Przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję Senior Portfolio Managera współpracującego z klientami segmentu private banking (Freidrich Wilhelm Raiffeisen). Od maja 2015 roku do lutego 2018r związany był z Millennium TFI SA., odpowiedzialny za zarządzanie pięcioma funduszami globalnymi. 

Najczęściej czytane

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116